Personeelshandboek

Wat is een personeelshandboek?

Personeelshandboek

Wat is een personeelshandboek?

In een personeelshandboek zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen die niet in de individuele arbeidsovereenkomsten staan maar waar de werkgever zijn werknemers wel aan wil binden. Het personeelshandboek is in principe uniform; het geldt voor alle medewerkers binnen een onderneming. In een arbeidsovereenkomst kan de werkgever individuele en/of afwijkende afspraken met zijn werknemers maken.

Wat staat er in een personeelshandboek?

Een personeelshandboek is maatwerk. Het moet passen bij de werkgever, bij de werknemers en bij het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Het handboek omvat alle interne regels en richtlijnen binnen het bedrijf. Te denken valt aan gedragsregels, werktijden, het aanvragen van vakantiedagen en ziekteverzuimregels.

Aandachtspunten?

  • Een personeelshandboek is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst. Met een clausule maak je het handboek onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst.
  • De regels in het personeelshandboek mogen niet in strijd zijn met de wetgeving en de cao bepalingen.

Wat zijn de voordelen van een personeelshandboek?

  • Afspraken worden goed vastgelegd en dit geeft duidelijkheid en voorkomt discussie.
  • Tijdens het opzetten van een personeelshandboek word je gedwongen na te denken over je beleid.
  • Regels en afspraken zijn geregeld in een personeelshandboek. Dit hoeft niet meer afzonderlijk per werknemer in een arbeidsovereenkomst vastgelegd te worden.

Wat kan De Wert voor jou betekenen?

De HRM specialist zet een op maat gemaakt personeelshandboek op. Uiteraard heeft de specialist kennis van cao bepalingen en de wetgeving.