Estate planning erfbelasting & schenkbelasting

Is het nodig dat mijn testament wordt vernieuwd? 

Estate planning & erf-/schenkbelasting

Is het nodig dat mijn testament wordt vernieuwd? Moet er een AWBZ-clausule in opgenomen worden? Heb ik misschien een levenstestament nodig? Hoe zorg ik ervoor dat mijn erfgenamen nu en in de toekomst zo min mogelijk belasting betalen? Deze vragen worden regelmatig aan onze fiscalisten gesteld. Zij weten dat onder andere de besparing van belasting gepaard gaat met een goede planning. Dat kan beginnen met het jaarlijks schenken van een bedrag dat vrijgesteld wordt van belasting, maar onze fiscalisten kijken ook graag verder.

Estate planning gaat over vermogen maar vooral ook over jezelf. Daarmee houden we bij onze adviezen rekening. Een goed geplande toekomst waar je je zeker en prettig bij voelt

Erfbelasting

Als erfgenaam betaal je 10% of 20% erfbelasting (tarief als een kind erft). Wij kunnen in kaart brengen of het in jouw situatie mogelijk is het tarief te verlagen van 20% naar 10% erfbelasting.

Schenkbelasting

Door op tijd te beginnen met schenken van vermogen aan de kinderen, kan later veel erfbelasting worden bespaard.