Privacy verklaring

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wert accountants & belastingadviseurs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik
​maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mvanraak@dewert.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Wert accountants & belastingadviseurs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Wert accountants & belastingadviseurs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee

onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
De Wert accountants & belastingadviseurs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn minimaal de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen met anderen
De Wert accountants & belastingadviseurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Wert accountants & belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
De Wert accountants & belastingadviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mvanraak@dewert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Wert accountants & belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
De Wert accountants & belastingadviseurs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mvanraak@dewert.nl. De Wert accountants & belastingadviseurs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Subverwerkers De Wert/DWO

 

Nmbrs

Salaris- en HR-software in de cloud

Twinfield

Online boekhoudpakket

Thomas International

Assessmentsoftware

Exact Online

Online boekhoudpakket

Creditsafe

Software voor kredietbeoordeling

SRA benchmarkplatform

Platform met actuele kennis en inzichten over branches en bedrijven

Basecone

Scan, herken en autorisatieprogramma voor de boekhouding

Pinkweb/Client online

Online communicatieportaal

Fiscaal gemak Exact

Aangiftesoftware in de cloud

SDU - Addify

Softwareoplossing voor de adviespraktijk

Alure (Wolters Kluwer)

CRM-Uren-DMS software

Caseware

Accountancysoftware

Visionplanner

Managementrapportagetool in de cloud

WeFact

Factuurprogramma en online administratie

Full Finance

Data analyse tool in de cloud

CleverIT

Werkplek in de cloud

Validsign

Software voor digitale ondertekening documenten

Microsoft

Office pakket standaard

Akkersmans & Partners

Pensioensoftware

SecureLogin

Cloudoplossing voor het benaderen van applicaties met één login

Oasis

Extern (papieren) archief

De Wert accountants & belastingadviseurs

T: 040-2444288

W: www.dewert.nl

E: info@dewert.nl