Horizontaal toezicht

​De Wert is Convenant partner Horizontaal Toezicht (HT) van de Belastingdienst.

Horizontaal toezicht

Snel zekerheid over de fiscale gevolgen van jouw handelen? De wens van veel ondernemers. Het vertrouwen dat jij als ondernemer je volledig kunt concentreren op het runnen van de onderneming en later niet wordt geconfronteerd met (fiscale) correcties.

Wat is Horizontaal Toezicht?

HT is een samenwerking tussen jou als klant, wij als intermediair en de Belastingdienst. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Het gaat om een andere manier van werken, waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, voorkomen van dubbel werk en daarmee lagere ondernemerskosten en meer zekerheid vooraf voor de belastingplichtige. Ofwel, voordelen voor alle partijen!

Vanuit onze vroege betrokkenheid bij HT kunnen we er veel over vertellen. In het kort vertellen wij jou hieronder meer over HT.

Deelname aan HT geschiedt in principe voor de vier belangrijkste belastingheffingen: loonheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. HT staat niet open voor enkel particuliere aangiften inkomstenbelasting (dus zonder onderneming).

In beginsel kun je aan HT deelnemen wanneer je intern de zaken goed op orde hebt. Je ontvangt van ons een uitnodiging met deelnemersverklaring als wij op basis van onze relatie met jou ervan overtuigd zijn dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wat zijn de voordelen van deelname aan Horizontaal Toezicht?

  • Je valt onder het aangepaste toezicht van de Belastingdienst.
  • Je krijgt geen belastingcontroles omdat aangiften binnen HT onder meta toezicht vallen, deze worden slechts steekproefsgewijs gecontroleerd.
  • Snel toegang tot vooroverleg met de Belastingdienst voorafgaand aan je aangifte.
  • De Belastingdienst stelt snel de definitieve aanslag vast.
  • Je rechtszekerheid wordt vergroot.
  • HT is een keurmerk dat getuigt van goed ondernemerschap.
  • Steeds vaker is deelname aan HT een positief punt bij aanbestedingen.

Het systeem van HT is naar zijn aard een beloningssysteem. Het beloont ondernemers (bedrijven) die hun zaken goed op orde hebben en zich “compliant” gedragen. Wat overigens niet wil zeggen dat we te allen tijde de standpunten van de Belastingdienst moeten volgen; integendeel! Onderdeel van HT is dat we het ook met elkaar oneens mogen zijn. Maar dat is zonder HT natuurlijk ook al het geval.

Het ontwikkelen van het HT heeft de afgelopen jaren niet stilgelegen en daarom is recent een aantal aspecten veranderd. Het nieuwe HT kent drie niveaus van toezicht. De drie niveaus zijn:

  • Fiscaliteit
  • Juistheid
  • Volledigheid.

Afhankelijk van de door ons verrichte werkzaamheden word je door ons ingedeeld in een niveau. Voor ieder niveau geldt een andere mate van toezicht en controles. Bovendien kent HT meer privileges toe aan HT-deelnemers. Zo worden meldingen over betalingsproblemen en verzoeken om betalingsregelingen zo snel mogelijk afgehandeld, gaat het aanvragen van beschikkingen sneller en worden negatieve omzetbelastingaangiftes sneller afgehandeld

Horizontaal Toezicht biedt meerwaarde. Daarvan zijn wij overtuigd

Wil je méér weten over de werking van HT, de mogelijkheden, de details en ons speciale, exclusieve HT-keurmerk? Neem dan contact op met ons of stel ons gerust een vraag.

Op de site van de Belastingdienst kun je een overzicht vinden van de fiscaal dienstverleners met een deelnameverklaring of convenant.

arthur.jpg

Arthur van Houts

benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?